Fasit-svar?

Alle har sine svar på sine liv. Ingen lever likt, og det er ikke alltid så lett å finne veien. Felles for alle, er at alle har et ønske om å ha et godt liv. Hva som er det gode liv, bestemmer hver enkelt. Hvor man er i utgangspunktet, og hva som skal til, finnes det like mange svar på som det finnes mennesker på jorden, ca 7 milliarder. Det sier seg selv, at når alle har forskjellig utgangspunkt og ønsker, kan ingen kopiere hverandre.

I dagens samfunn kan det se ut til at vi vil ha det som alle andre, se ut som alle andre, vi får krav og forventninger som gjør at vi føler vi må velge som alle andre. Men hva er alle andre? Moteverden, kjendisverden og målestokken for hva som er lykke, er godt synlig idag via sosiale medier, og aviser/ukeblader. Da jeg fikk valget mellom å fortsette å leve, eller dø, valgte jeg å se på hva som skulle til at min verden skulle bli god. Jeg kjente at jo mer fred jeg fikk med meg selv, jo lykkeligere ble jeg. Freden kom med at fortiden ble lagt til fortiden, jeg valgte å ta mine egne valg som passet meg for nåtiden og framtiden, og jeg sluttet å bekymre meg.

Idag hjelper jeg andre mennesker til å se hva de trenger for å få fred i sine liv. At andre menneskers valg som har påvirket dem, ikke skal påvirke dem lenger, de skal ta egne valg, basert på hva som er best for dem, og lære og leve idag. Ikke igår, lage uro idag, eller være redd for framtiden. Alle får sine egne svar, fordi ingen er like. Noen ganger må vi lære å tenke annerledes, fordi måten vi tenker på kanskje ikke gagner oss.

Det er du som velger hvordan du vil ha det, ingen andre. Men det hender vi trenger hjelp for å få det til.