Bøker til så mangt, idag er det verdens bokdag!

Bøker er et verktøy for så mangt. For å drømme, sovne, leke, lære, synge, reflektere, le, gråte, knise, bli engasjert. La seg flyte med i en verden som ikke er vår, men som kan gi oss ny innsikt, lærdom, og forandre oss.

Kanskje husker noen boken om elefanten Babar, en bok som engasjerte ei lita jente for mange år siden. Så var det Frøken Detektiv, og senere «Solgt», en bok om en far som kidnapper sine barn. Alle bøker har en mening. Ihvertfall fra forfatterens ståsted, så er det opp til leseren og finne glede, mening, eller ikke få noe ut av boken i det hele tatt.

Min bok, «Det handler ikke om å overleve, det handler om å leve», skrev jeg fordi jeg lærte så mye av å bygge opp livet mitt fra ingenting, både følelsesmessig og ellers alt som må på plass i et menneskeliv, som jeg tenkte andre også kunne dra nytte av. Hverdagstress, eller fortidens skygger, det er så mye man kan endre, uansett om man er syk (fysisk eller psykisk) eller ikke. Kunnskapen jeg opparbeidet meg førte til at jeg så sammenhenger i hva mennesker opplever og hva de foretar seg. Jeg lærte meg å se hva som skal til for at et barn skal få den styrken og læringen det trenger for å klare å leve et godt liv. Jeg lærte meg hva som var godt for utviklingen, og hva som sperret den. Vi mennesker er ganske like i utgangspunktet, hva vi opplever er forskjellig, men reaksjonsmønstrene lærte jeg meg å se sammenhengene av. Først hos meg selv, så oppdaget jeg at alle andre også har de samme mekanismene. Det er dette jeg vil jobbe med, og lære andre å se sammenhengene i hvordan man tenker og deretter velger. Med boken, foredrag, samtaler og annet.

I boken min skriver jeg en del om min egen historie. Alt er ikke med. Det trenger det heller ikke. Noe forblir privat, og andre ting blir irrelevante for min bok. Målet med den er å gi mer innsikt for å kunne endre sitt eget liv. Jeg har ikke skrevet en «kose-bok» for å drømme seg bort, men en bok som kan berike og utvikle mennesker for å få et lettere liv.

Begynnelsen på boken kan du lese her: 

https://issuu.com/livforlag/docs/det_handler_ikke_om_overleve_______

God lesning, om du velger en diktsamling, en roman, krim, fantasy, biografi, eller en selvutviklingsbok, alt kan berike ditt liv!

(Siden det er et spørsmål jeg får med jevne mellomrom; boken min kan bestilles av meg, eller din lokale bokhandel eller nettbokhandel 🙂 )

E075F9BB-042E-474C-BC5572C70E39EB80-16BB62E2-2CFB-471B-927C4FABF7C47562