Blir du med?

Jeg har lyst til å lage en ordsky, med deg! En ordsky er et bilde av mange ord hvor det ordet som nevnes flest ganger er stort, og de som ikke nevnes like ofte, litt mindre. Bildet skal jeg skrive noen ord om senere, og kanskje ta med meg videre til bruk i andre sammenhenger.

Spørsmålet har jeg, men svaret har du. Det jeg lurer på, er:

Hvilket ord forbinder du med ordet «menneske»?

Du kan svare meg på hvilken måte du vil, enten under innlegget på Facebook, i en e-mail (veilederelisabethholt@gmail.com) eller send meg en melding via «send melding»-knappen på forfatter-siden min på Facebook (ingen navn blir tatt med videre).

Svarfrist: 15. mai 🙂

Gleder meg til å se resultatet!