Kan vi være enige om å være uenige?

Idag er det valgdag. For hvordan vi ønsker at landet skal styres. 

Partiene er uenige i mye, og enig i mye. Det de er skjønt enig om, er at de vil ha folk til å stemme på det som er viktig for dem. Samfunnet vårt er vi alle en del av, og det krever samarbeidsvilje, og evnen til å akseptere hverandres meninger. Det er viktig å bruke stemmen sin. Alle betyr noe.

Vi har 365 valgdager ellers per år, for hvordan vi selv vil styre livene våre.

Stemmen vår er like viktig, uansett hvilken valgdag. Idag kan du stemme på hvilken som helst parti du ønsker. Frihet. Vi har en rett til å påvirke Norge. 

Alle andre dager, inkludert idag, kan du også bruke stemmen din på ditt eget dagligliv. 

Jeg stemmer for godhet, rettferdighet, kjærlighet og aksept.

Alle er her med sin historie. Ingen mener likt om alt. Noen ganger skifter vi meninger. Vi kan aldri bli like, men vi ønsker og bli likt.

Hadde jeg skrevet i kommentarfelt på nettet hva jeg skal stemme idag, hadde jeg plutselig fått mange som ikke liker meg. Det er ikke en forhåndsdømming av Norges befolkning, det er basert på forskning gjennom lesing de siste månedene, i nettopp kommentarfelt. Så jeg lar være og bruke tiden min på å fortelle noe som helst av politisk ståsted. 

La oss bare samarbeide. På hverdagsbasis. Med respekt, kjærlighet og aksept for hverandres historier. Jeg trenger ikke mer, samme hva du velger og stemme idag, blir vi aldri enige om alt allikevel. Men at vi vil ha det bra, er vi alle enig om.

La oss være enige om og være uenig i enkeltsaker. I politikk, og hverdagsliv. Samarbeider vi med kjærlighet til oss selv og hverandre i grunnmuren vår, kommer vi lengre enn å dømme hverandre for hva enn oppfatning vi har av ting. Kommunikasjon, behersket, rolig og med respekt, ja takk!