Kan vi endre holdninger?

Holdninger er noe som jeg har jobbet hardt med i mitt eget liv. Til meg selv, andre, om verden og alt som skjer, og til innholdet i selve livet. (Dette skriver jeg mye om i boken min).

En holdning kommer ikke av seg selv, den er tillært, enten fra andre, eller ved egne opplevelser. Ikke alle holdninger er gode. Noen gjør at vi finner veien, andre at vi lukker dører og til og med mister noe.

Vi kan aldri forandre andre menneskers holdninger fordi vi syns det er feil, det er ethvert menneskes valg. Vi kan si hva vi selv opplever, men alle står selv og velger for seg og sitt liv.

Holdninger handler om alt fra hvordan vi ser på oss selv, andre, hvordan vi takler ulike situasjoner, og hvordan vi ønsker verden skal være. Vi lever i holdningene våre hele tiden.

En holdning som godt merkes (ihvertfall på Østlandet), er holdningen til været. Overalt hører jeg hvor trist, grått og slitsomt det er med regnvær. Det er også noe vi har en holdning til, hvor oppløftende akkurat fokuset beskrevet ovenfor er, kan diskuteres.

Hvordan vi forholder oss til andre mennesker handler også om våre holdninger.

Hvordan er dine holdninger? Bygger de deg og miljøet rundt deg opp, eller ikke?

Hodet bør ransakes iblant, og se om alt er der for å bygge oss opp, eller om det er noe som går på gammel vane, bitterhet, frykt, misunnelse, sinne eller hat. 

Alle holdninger kan endres. Om man vil.