Hva med litt påfyll?

Jeg holder foredrag på mange ulike arenaer, både for de som har lyst på inspirasjon for å komme seg videre i hverdagen, og også innenfor spesifikke temaer (se under). Jeg har mye erfaring fra psykiatri og pasientrollen, og deler av mine erfaringer for å få større forståelse for grupper som jobber innenfor dette.

Min historie er drøy, og foredraget gir ofte publikum nye perspektiver, nye refleksjoner og ideer til hvordan man kan komme seg videre, eller håndtere situasjoner som pårørende.

Om man ønsker foredrag utifra spesifikke temaer, kan dette være:

– Relasjoner

– Følelser og grenser

– Hva skjer når man ikke fungerer i dagliglivet?

– Hvordan kan man «finne seg selv», eller skape et ny tilværelse?

Har du spesifikke ønsker, ta kontakt!

Jeg tar også imot klienter for samtale. Jeg sitter inne med mye erfaring og har opparbeidet meg en god forståelse for hvordan mennesker reagerer og tenker. Det hender det er godt å snakke med noen som har kjent på mye vondt selv, der man har en felles forståelse.

Har du lyst til å skrive, men ikke klarer å få det ned fordi det er for tøft, eller det er noe som sperrer deg fra å skrive? Jeg har selv skrevet mye, og også utgitt boken «Det handler ikke om å overleve, det handler om å leve», og har hjulpet andre med å få med sine tanker og livshistorier. Å skrive ned tanker, følelser, erfaringer og spesifikke situasjoner, uansett om det kun er for ens egne øyne, er god terapi i seg selv.

Telefon: 98 44 15 03

E-post: veilederelisabethholt@gmail.com

Vennlig hilsen Elisabeth Holt