Barn trenger voksne!

Jeg er veldig opptatt av at barn skal ha det bra. Som de aller fleste. Jeg har valgt å skrive en bok for å hjelpe voksne mennesker med å bli fri fra påvirkning fra barndommen som ikke er positivt for dem, eller de som har behov for å bli bedre kjent med seg selv.

Barm har ingen refleksjonene og vil følge det de lærer, uansett om det er bra for dem eller ikke. De kan lære seg mestringsstrategier for å klare å forholde seg til omverdenen, mestringsstrategier som ofte ikke er bra for å få et godt liv, men som de gjør for å overleve der og da. Disse kan følge med de i voksenalder, og gjøre at man ikke tar de gode valgene for seg selv, man klarer ikke være seg selv, leve med de menneskene som er bra for en, eller kjenne frihet.

Voksne har refleksjonsevne. Noen reflekterer av seg selv, andre har behov for noen å reflektere sammen med. Voksne har retten til å velge selv, i motsetning til barn. De voksne velger alltid for dem, uansett. Disse valgene er ikke alltid gode.

Noen ganger har barn det vondt fordi de er syke. Det er sånn livet er, men da må barn forholde seg til noe de ikke har trening i, og er avhengig av at de voksne er der for dem. 

I tillegg til de voksne som står barnet nært, alt av helsepersonell, eller andre i samfunnet som er i kontakt med barnet, finnes det organisasjoner som hjelper barna til en bedre hverdag. Med gleder, terapi, omsorg og tilknytning.
Jeg vil hjelpe disse organisasjonene. Jeg har tatt et bilde som jeg har laget postkort av. Det koster 20,- eller