Mellommenneskelige forhold

Hva styrer ditt forhold til andre mennesker? Følelser, fornuft, andres meninger, eller har du gjort deg opp en mening selv?

Å leve med andre mennesker kan noen ganger være en utfordring. Det kan være så vanskelig at vi ikke orker. Men det kan også være helt fritt. 

Følelser kan få oss til og ta mange valg som misoppfattes av mottakeren. Fordi vi ikke tør og vise hva vi mener, eller